אבחונים דידקטיים

אלו אבחונים שנעשים בשפה, חשבון ו/או אנגלית. מטרתם לברר מדוע קשה לתלמיד להצליח במקצוע מסוים ומדוע יש פער בין יכולותיו לבין השגיו. ככלל, קיימים שני ערוצים בהם כל תלמיד משתמש בלמידה: חזותי ושמיעתי. בערוץ החזותי נבדקת יכולת חשיבה בלתי מילולית וכישורי חשיבה, ללא השענות על ידע קודם. בערוץ השמיעתי נבדקת יכולת חשיבה מילולית מופשטת והתמודדות…

מדוע לחשוף לאנגלית בגיל הרך?

ממחקרים עולה כי, בגיל הרך גמישות המוח מאפשרת לילד ללמוד שפה זרה באופן טבעי וקל Cooper,D.H.:Roth,F.P :Speece D.L :Schatscneider C., The contribution of oral language skills to the development of phonological awareness, Applied Psychologuistics: V23 n3, p299-416, Sep 2002)).הילד מתרגל בהדרגה למבטא ולאינטונציה שבשפה ובונה אוצר מילים פסיבי. כושר הקליטה ויכולת החיקוי בגיל הרך, מאפשרת…

אסטרטגיות למידה ודוגמאות לשימוש בהן

אלו שיטות שבעזרתן ניתן לשפר את הזכרון ולהתמודד עם עומס של מידע ביעילות. בכיתות ו' ומעלה, תלמידים נדרשים לקרוא טקסטים ארוכים ולענות על שאלות כדי לבחון את הבנת הנקרא. הדבר אינו פשוט עבורם. הם צריכים להתמודד עם מילים רבות שאינם מוכרות בשפה ולהבין את השאלות. לשם כך, יש מספר אסטרטגיות למידה שיכולות מאוד לתרום לכל…